Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
       08. Punktskatter
       10. Övriga skatter
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2018

Avdelning 11

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATURPDF-versio

Förklaring:Skatter ska enligt 5 a § i förordningen om statsbudgeten fördelas enligt kontantprincipen. På grund av att den programvara som Skatteförvaltningen använder vid beskattningen använder prestationsprincipen bokförs en del av de skattehändelser som behandlas med den i budgetbokföringen på annat sätt än enligt kontantprincipen. Av denna orsak har i budgetens detaljmotivering genom beslut av riksdagen införts en fördelningsgrund som avviker från förordningen.

Rättelser av den ordinarie förvärvs- och kapitalinkomstbeskattningen och samfundsbeskattningen bokförs enligt kontantprincipen, men övriga rättelser bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. I fråga om dessa moment föranleds preciseringarna av intagsperioden och redovisningstidpunkten enligt 3 § i lagen om skatteredovisning.

I fråga om källskatten på ränteinkomst, skatten på arv och gåva, mervärdesskatten, skatten på vissa försäkringspremier, lotteriskatten och apoteksskatten budgeteras inkomstposten enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.