Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2018

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet dras det av 60 000 000 euro.

Förklaring:Kalkylen för ränteutgifterna har justerats i enlighet med utfallet av ränteutgifterna, upplåningen och utvecklingen av räntenivåerna. Minskningen av anslaget bottnar i nedgången i räntenivåerna inom euroområdet. Vid uppskattningen av ränteutgifterna har som beräkningsantagande använts marknadsräntenivåerna vid kalkyleringstidpunkten: -0,3 procent kort ränta för ränteperioder på tre månader och 1,0 procent lång ränta för ränteperioder på tio år.


2018 II tilläggsb. -60 000 000
2018 budget 1 221 000 000
2017 bokslut 1 324 939 712
2016 bokslut 1 513 349 158