Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2018

55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet dras det av 12 330 000 euro.

Förklaring:Avdraget föranleds av en precisering av kalkylen, varav 8 270 000 euro är en överföring till moment 35.01.01, 35.01.04, 35.10.22, 35.10.52, 35.10.61 och 35.10.63.

Minskningen i behovskalkylen för reparationsunderstöd föranleds framför allt av att stödprocenten för hissunderstöd sänktes sommaren 2017, vilket förskjöt husbolagens beslut och användningen av understöd under året i fråga. År 2018 beviljas fortfarande reparationsunderstöd som överförts från 2017 samt reparationsunderstöd från Statens bostadsfond.


2018 II tilläggsb. -12 330 000
2018 budget 16 500 000
2017 bokslut 20 000 000
2016 bokslut 20 000 000