Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)PDF-versio

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för transporter av avlidna i fråga om vilka rättsmedicinsk obduktion förordnats eller utgifter för sådana transporter av avlidna som polisen beställt.

Förklaring:Kompletteringen av motiveringen grundar sig på behovet att flytta den avlidna från dödsplatsen till förvaringsplatsen innan det säkerställts enligt vilket sätt, dvs. rättsmedicinskt eller medicinskt, utredningen av dödsorsaken ska ske. Beställaren av transporten kan vara polis.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 II tilläggsb.
2018 budget 10 247 000
2017 bokslut 7 504 651
2016 bokslut 7 578 649