Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2018

70. IntegrationPDF-versio

03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till ett belopp av högst 3 270 000 euro för utgifter som Kompetenscentret för integration av invandrare föranleds exempelvis av att bevaka integrationen, den integrationsfrämjande verksamheten och de etniska relationerna, utvärdera verksamhetsmodeller och sprida god praxis, för understöd som beviljas organisationer och andra aktörer för verksamhet som främjar integration samt för andra utgifter som främjar genomförandet av integrationspolitiken och dess genomslag.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 32.30.51 för utvecklande av kompetensen hos och främjande av sysselsättningen för invandrare, och avsikten är att använda det för understöd till kommunerna för verksamheten vid Kompetenscentret för integration av invandrare.

Kompetenscentren för invandrare finansieras också under moment 29.01.53.


2018 II tilläggsb. 2 500 000
2018 budget 1 061 000
2017 bokslut 1 631 000
2016 bokslut 2 168 000

30. Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)

Under momentet dras det av 15 000 000 euro.

Förklaring:Avdraget föranleds av att antalet asylsökande som fått uppehållstillstånd är mindre än beräknat.


2018 II tilläggsb. -15 000 000
2018 budget 243 104 000
2017 bokslut 224 865 004
2016 bokslut 131 308 940