Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2018

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 35 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering av initiativprogrammet för små och medelstora företag. Betalningen kan ske som förskott och utgiften fördelas på basis av förskottsbetalningen.

Fullmakt

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att nya beslut om beviljande får fattas till ett belopp av sammanlagt 416 865 000 euro 2018.

Förklaring:Anslagsökningen och den utökade bevillningsfullmakten på 35 000 000 euro föranleds av den utökade volymen för initiativprogrammet för små och medelstora företag. Tillägget består i sin helhet av statlig medfinansiering och det ändrar inte på finansieringen av övriga strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken som finansieras under momentet eller på övrig medfinansiering som EU betalar till Finland.

En ökning av den statliga medfinansieringen förbättras små och medelstora företags finansieringsmöjligheter och främjar således företagens tillväxt och internationalisering enligt de mål som ställts upp i regeringsprogrammet.

Ökningen av bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter på 35 000 000 euro år 2019.


2018 II tilläggsb. 35 000 000
2018 budget 361 478 000
2017 bokslut 280 568 707
2016 bokslut 240 700 953