Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2018

40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivetPDF-versio

01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 14 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av ibruktagandet av ett nytt lönesystem.


2018 II tilläggsb. 14 000
2018 I tilläggsb. 92 000
2018 budget 11 188 000
2017 bokslut 10 619 000
2016 bokslut 9 969 000

03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av 2 700 000 euro.

Förklaring:Avdraget föranleds av att ikraftträdandet av det enhetliga patentskyddet skjuts upp till 2019.


2018 II tilläggsb. -2 700 000
2018 budget 9 247 000
2017 bokslut 2 445 896
2016 bokslut -2 919 589