Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2018

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitikPDF-versio

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 810 000 euro.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 1 330 000 euro av den anskaffning av arbetskrafts- och tillväxttjänstutbildning och 180 000 euro av den handläggning av uppehållstillstånd för företagare som överförs till moment 32.01.02. samt 650 000 euro av en överföring av ett projekt som gäller en plattform för digital sysselsättning inom byggnadsbranschen till moment 32.01.40.

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 350 000 euro som en engångsutgift för tilläggskostnader för upprätthållandet av databashanteraren.


2018 II tilläggsb. -810 000
2018 I tilläggsb. 1 258 000
2018 budget 163 076 000
2017 bokslut 173 131 000
2016 bokslut 164 737 000

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 35 000 000 euro.

Förklaring:Av avdraget föranleds 2 500 000 euro av en överföring till moment 32.50.40 och 2 500 000 euro av en överföring till moment 32.20.06 för åtgärdsprogrammet Talent Boost — Tillväxt genom internationella talanger, 10 000 000 euro av en överföring till moment 29.20.30 och 10 000 000 euro av en överföring till moment 29.40.20 för specifika åtgärder för utvecklande av kompetensen samt 2 000 000 euro av en överföring till moment 29.10.31, 2 500 000 euro av en överföring till moment 29.01.53, 2 500 000 euro av en överföring till moment 32.70.03 och 3 000 000 euro av en överföring till moment 29.40.20 för invandrarnas kompetens.


2018 II tilläggsb. -35 000 000
2018 I tilläggsb. 29 000 000
2018 budget 327 050 000
2017 bokslut 433 753 000
2016 bokslut 598 495 000