Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2018

20. Närings- och innovationspolitikPDF-versio

06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 32.30.51 för åtgärdsprogrammet Talent Boost — Tillväxt genom internationella talanger.


2018 II tilläggsb. 2 500 000
2018 I tilläggsb. 679 000
2018 budget 84 021 000
2017 bokslut 42 153 000
2016 bokslut 38 152 000

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd enligt statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad (364/2015).

Förklaring:Avsikten är att anslag ska beviljas för det planerade projektet med ett gas-el-hybridfartyg. Den nya hybridfärjan ska trafikera rutten Vasa—Umeå. Avsikten är att beslut om att bevilja projektet innovationsstöd ska fattas år 2018.


2018 II tilläggsb. 10 000 000
2017 bokslut 30 860 000

80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 85 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av en oförutsedd valutakursutveckling.


2018 II tilläggsb. 85 000 000
2018 I tilläggsb. 39 300 000
2018 budget 96 986 000
2017 bokslut 92 882 703
2016 bokslut 97 976 810

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av en precisering av de beräknade utbetalningarna enligt finansieringsbesluten.


2018 II tilläggsb. 15 000 000
2018 I tilläggsb. 5 800 000
2018 budget 141 000 000
2017 bokslut 141 827 409
2016 bokslut 141 613 291