Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2018

01. FörvaltningPDF-versio

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 510 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 1 330 000 euro av den anskaffning av arbetskrafts- och tillväxttjänstutbildning och 180 000 euro av den handläggning av uppehållstillstånd för företagare som överförs från moment 32.30.01.


2018 II tilläggsb. 1 510 000
2018 I tilläggsb. 1 172 000
2018 budget 169 255 000
2017 bokslut 172 030 000
2016 bokslut 193 011 672

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 676 000 euro.

Dessutom återtas 676 000 euro av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den andra tilläggsbudgeten för 2016.

Förklaring:Tillägget är ombudgetering av det återtagna anslaget och föranleds av att tidsplanen för genomförande av projektet Tillstånd och tillsyn har preciserats.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.


2018 II tilläggsb. 676 000
2018 budget 5 056 000
2017 bokslut 4 326 000
2016 bokslut 2 316 000

40. Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 650 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 32.30.01 för ett projekt som gäller en plattform för digital sysselsättning inom byggnadsbranschen.


2018 II tilläggsb. 650 000
2018 budget 18 001 000
2017 bokslut 14 143 000
2016 bokslut 13 371 000