Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       10. Trafiknätet

Statsbudgeten 2018

20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 46 150 000 euro.

Förklaring:Tillägget anvisas för att förbättra säkerheten i plankorsningar och vinterunderhållet av vägar, minska det eftersatta underhållet samt bygga viltstängsel längs rv 12.


2018 II tilläggsb. 46 150 000
2018 I tilläggsb. 15 540 000
2018 budget 1 406 800 000
2017 bokslut 1 271 800 000
2016 bokslut 1 061 400 000