Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2018

20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 180 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 1 280 000 euro av kostnader för IHN-djursjukdomen och 900 000 euro av ersättningar som ska betalas till kommunerna med stöd av veterinärvårdslagen (765/2009).


2018 II tilläggsb. 2 180 000
2018 budget 5 948 000
2017 bokslut 5 500 341
2016 bokslut 5 329 367