Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2018

54. Främjande av hästhushållningen med den avkastning av penningspelsverksamhet som är avsedd för att främja hästuppfödning och hästsport (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 90 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att kalkylen över de inkomster som inflyter under moment 12.30.20 har preciserats.


2018 II tilläggsb. 90 000
2018 budget 40 092 000
2017 bokslut 39 772 000
2016 bokslut 872 000