Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2018

44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 7 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till nationellt kompletterande av stöd som betalas enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1307/2013

2) till nationellt kompletterande av stöd som betalas enligt lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013)

3) till nationellt kompletterande av stöd som betalas enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

4) till nationellt kompletterande av EU-krisstöd som betalas enligt andra författningar än de som nämns i punkterna 1—3

5) till stöd som betalas enligt 6 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Det förbättrade allmänna ekonomiska läget har ännu inte lett till förbättrad lönsamhet inom primärproduktionen av livsmedel. Den största orsaken till situationen med dålig lönsamhet inom jordbruket som fortgått en längre tid är den kraftiga nedgången i producentpriserna inom jordbruket åren 2013 och 2014 och att de fortsatte hålla sig på denna låga nivå. Produktionskostnaderna har inte gått ned, och de senaste månaderna har priserna på särskilt gödsel och energi stigit. Under den första hälften av innevarande år har producentpriserna inom jordbruket igen börjat sjunka. Dessutom har väderförhållandena varit exceptionellt svåra i år och i fjol.

Anslaget ska trygga att förutsättningarna för jordbruksproduktionen bibehålls. Anslaget får användas till nationellt kompletterande av stöd som betalas enligt de EU-förordningar och lagar som nämns i momentets beslutsdel samt till stöd som betalas enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen. De olika stödverktygen bidrar till att upprätthålla gårdarnas likviditet och att förbättra förutsättningarna för att i framtiden stabilisera marknaden för jordbruksprodukter.

Dimensioneringen av anslaget grundar sig på en typ av inkomststöd som betalas under 2018. Stöden ska lindra de ekonomiska svårigheterna till följd av torkan under vegetationsperioden 2018.

Detta anslag kompletterar anslagen för de jordbrukarstöd som ingår i budgeten.


2018 II tilläggsb. 7 500 000
2018 I tilläggsb.
2017 bokslut
2016 bokslut 35 000 000