Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2018

40. Högskoleundervisning och forskningPDF-versio

02. Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 7 000 euro av anslaget får användas till att gå med i den europeiska kooperativa föreningen, European Cooperative Society, (READ-COOP), som ska bildas och betala medlemsavgiften till den.

Förklaring:Ändringen av motiveringen möjliggör betalning av Riksarkivets andel till den kooperativa förening som ska bildas och betalning av medlemsavgiften till den.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb. 792 000
2018 budget 17 031 000
2017 bokslut 17 960 000
2016 bokslut 18 045 000

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 27 000 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget får högst 3 000 000 euro användas för handledning till utbildning och arbetsliv vid högskolor med ansvar för invandrarfrågor och för genomförande av kortvariga utbildningshelheter vid högskolorna.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får användas högst 38 300 000 euro till betalning av utgifter och understöd som föranleds av genomförandet av studier som leder till högskoleexamen eller som består av delar av högskoleexamen för specialister inom IKT-branschen och andra branscher som lider av brist på arbetskraft, främjandet av nätverksbaserat samarbete mellan universiteten samt utvecklandet av en verksamhetsmodell för samarbete mellan universiteten inom det tekniska området i Sydvästra Finland.

Fullmakt

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att undervisnings- och kulturministeriet får bevilja CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy statsunderstöd för upphandling av data- och lagringskapacitet för ett utvecklingsprogram för databaserad forskning, så att detta får föranleda staten utgifter till ett belopp av sammanlagt högst 33 000 000 euro.

Förklaring:Av tillägget utgörs 13 000 000 euro av en överföring från moment 32.30.51, varav 3 000 000 euro föranleds av handledning till utbildning och arbetsliv vid högskolor med ansvar för invandrarfrågor och genomförande av kortvariga utbildningshelheter vid högskolorna samt 10 000 000 euro av utvidgande av utbildningen inom branscher med brist på kompetent arbetskraft, såsom byggbranschen, teknologiindustrin och social- och hälsovårdssektorn.

Av tillägget föranleds 10 000 000 euro av en utökning av mängden kompetent arbetskraft inom IKT-branscherna och 4 000 000 euro av stöd för artificiell intelligens och ett effektivare utnyttjande av artificiell intelligens.


2018 II tilläggsb. 27 000 000
2018 I tilläggsb. -446 000
2018 budget 142 821 000
2017 bokslut 110 981 000
2016 bokslut 55 712 700

66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)

Under momentet dras det av 1 500 000 euro.

Förklaring:Avdraget föranleds av att anslagsbehovet för internationella medlemsavgifter är mindre än beräknat.


2018 II tilläggsb. -1 500 000
2018 budget 19 845 000
2017 bokslut 19 317 316
2016 bokslut 17 780 798