Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2018

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdetPDF-versio

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 37 000 euro.

Förklaring:Avdraget är en överföring till moment 23.01.01 för organiseringen av undervisnings- och kulturministeriets arkiv.


2018 II tilläggsb. -37 000
2018 I tilläggsb. 142 000
2018 budget 17 672 000
2017 bokslut 19 674 000
2016 bokslut 19 731 000

53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 32.30.51 och föranleds av utvecklande av kompetenscenterverksamheten för invandrare för att stärka invandrarnas kompetens och sysselsättningsförutsättningar.

Kompetenscentren för invandrare finansieras också under moment 32.70.03.


2018 II tilläggsb. 2 500 000
2018 I tilläggsb. -300 000
2018 budget 8 090 000
2017 bokslut 8 090 000
2016 bokslut 2 190 000