Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2018

99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningenPDF-versio

97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av det större beloppet än beräknat för utgifter som använts för tryggande av statens fordringar och som betalas av Statskontoret.

Man har varit tvungen att använda avsevärt mera anslag än beräknat för betalning av kostnader för insolvensförfaranden, likvidationsförfaranden, konkurser och rättegångar. Dessa kostnader hänför sig huvudsakligen till företagskrediter som beviljats inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och till rättegångar gällande en sådan sammanslutnings konkursbo som fått statsborgen.


2018 II tilläggsb. 200 000
2018 budget 150 000
2017 bokslut 304 899
2016 bokslut 119 893