Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2018

80. Överföringar till landskapet ÅlandPDF-versio

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 756 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 2 175 000 euro som föranleds av förändringen i de uppskattade inkomster i statsbudgeten för 2018 som hänför sig till självstyrelselagen för Åland (1144/1991), och som avdrag beaktats 419 000 euro som föranleds av den slutliga utjämning för 2017 som fastställts av Ålandsdelegationen.


2018 II tilläggsb. 1 756 000
2018 I tilläggsb. 7 764 000
2018 budget 237 302 000
2017 bokslut 233 616 482
2016 bokslut 219 560 594