Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2018

70. Utvecklande av statsförvaltningenPDF-versio

Motiveringen till kapitlet kompletteras så att det till landskapens IKT-servicecenter Vimana Oy, som helt ägs av staten, vederlagsfritt eller i form av eget kapital får överlåtas statsägda aktier till ett värde av högst 30 miljoner euro.

Förklaring:I samband med planen för de offentliga finanserna för 2019—2022 slog regeringen 13.4.2018 fast finansieringen för landskapens IKT-servicecenter Vimana Oy för 2019. Som en del av planen för de offentliga finanserna 2019—2022 beslöt regeringen att man för att producera de digitaliserings- och IKT-tjänster som landskapen behöver är beredd att kapitalisera landskapens IKT-servicecenter Vimana Oy genom att överföra ca 30 miljoner euro av statens aktieinnehav till bolaget. Genom kapitalinvesteringen kan bolaget 2019 fortsätta med sina planerings-, upphandlings- och utvecklingsuppgifter i anslutning till landskapens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster och gemensamma integrationstjänster för landskapens temporära förvaltning och den landskapsförvaltning som inleder sin verksamhet senare. Till Vimana Oy överlåts aktier i fråga om vilka riksdagen tidigare har gett samtycke till att man avstår från innehavet.

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av 6 165 000 euro.

Förklaring:Av avdraget är 6 000 000 euro en överföring till moment 28.70.22 för projekt som utnyttjar artificiell intelligens, robotik och digitalisering och 165 000 euro en överföring till moment 23.01.01 för automations- och robotiklösningar på webbsidorna Sitoumus2050.fi och Kokeilunpaikka.fi.


2018 II tilläggsb. -6 165 000
2018 I tilläggsb. -8 377 000
2018 budget 23 268 000
2017 bokslut 49 730 000
2016 bokslut 17 799 000

21. Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 103 årsverken.

Förklaring:Antalet årsverken under momentet höjs för behovet under 2019—2020.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 II tilläggsb.
2018 budget 15 663 000
2017 bokslut 15 828 000
2016 bokslut 15 855 000

22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 28.70.20 för sådana projekt vid ämbetsverk och inrättningar som utnyttjar artificiell intelligens, robotik och digitalisering.


2018 II tilläggsb. 6 000 000
2018 I tilläggsb. -1 926 000
2018 budget 4 176 000
2017 bokslut
2016 bokslut 175 000