Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
            12. Kompetensutveckling

Statsbudgeten 2018

60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningenPDF-versio

12. Kompetensutveckling (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.

Anslaget under momentet ombildas till ett förslagsanslag.

Förklaring:Tillägget föranleds av den oförutsedda ökningen i det ersättningsbelopp som arbetslöshetsförsäkringsfonden tidigare meddelat att ska betalas. Beslut som ansluter sig till tidigare år har höjt prognosen för de ersättningar som ska betalas med ca 3,5 miljoner euro. Av anslaget betalas som ersättning till arbetslöshetsförsäkringsfonden det belopp som fonden har betalat till arbetsgivarna i utbildningsersättning.


2018 II tilläggsb. 1 500 000
2018 budget 15 000 000
2017 bokslut 15 000 000
2016 bokslut 15 500 000