Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2018

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 213 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 188 000 euro av förnyandet av IKT-strukturen och 25 000 euro av utvecklandet av förvaltningsprocesserna.


2018 II tilläggsb. 213 000
2018 I tilläggsb. 31 000
2018 budget 3 412 000
2017 bokslut 3 382 000
2016 bokslut 3 714 000