Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
            88. Senatfastigheter

Statsbudgeten 2018

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 160 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av utgifterna för konkurrensutsättningen av statens betalningsrörelse- och fakturaförmedlingstjänster. Avtalsperioden för de betalningsrörelse- och fakturaförmedlingstjänster som staten använder löper ut 30.11.2020. På grund av säkerställandet av betalningsrörelsens funktionssäkerhet och de förändringar i verksamhetsmiljön som ska beaktas innefattar konkurrensutsättningen 2018—2020 användning av sakkunnigtjänster i exceptionellt stor omfattning.


2018 II tilläggsb. 160 000
2018 I tilläggsb. 528 000
2018 budget 23 721 000
2017 bokslut 22 837 000
2016 bokslut 28 616 000