Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
            63. Återbetalda skatter

Statsbudgeten 2018

95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)PDF-versio

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget i stället för enligt kontantprincipen budgeteras enligt 5 a § 2 mom. i förordningen om statsbudgeten.

Förklaring:Principen för hänförande av anslaget har ändrats eftersom utgiften hänförs enligt grunderna i 5 a § i förordningen om statsbudgeten.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 II tilläggsb.
2018 budget 22 700 000
2017 bokslut 8 950 900
2016 bokslut 12 470 195