Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
            63. Återbetalda skatter

Statsbudgeten 2018

10. Beskattningen och TullenPDF-versio

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 595 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag är en engångsutgift varav 3 500 000 euro föranleds av investeringsutgifterna för sådana flerdimensionella analysverktyg som behövs för tryggandet av skatteintäkterna inom plattformsekonomin, 1 070 000 euro av absolut nödvändiga investeringar i tjänsten Palkka.fi, 925 000 euro av investeringsutgifter inom punkt- och bilbeskattningen och 1 100 000 euro av kostnaderna för Skatteförvaltningens andel av den elektroniska ärendehanteringen inom företags- och organisationsdatasystemet (FODS).


2018 II tilläggsb. 6 595 000
2018 I tilläggsb. 2 892 000
2018 budget 368 601 000
2017 bokslut 405 820 000
2016 bokslut 444 657 000

63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 13 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Tillägget föranleds av de återbetalningar enligt besluten om skattelättnader som 2018 görs till ett större belopp än beräknat.

Principen för hänförande av anslaget har ändrats så att utgiften kan hänföras på basis av ett beslut om en detaljerad fastställelse av det belopp som ska betalas (hänförande enligt betalningsbeslut), vilket bättre beskriver utfallet av budgeten.


2018 II tilläggsb. 13 000 000
2018 budget 15 900 000
2017 bokslut 10 660 949
2016 bokslut 13 369 231

95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget i stället för enligt kontantprincipen budgeteras enligt 5 a § 2 mom. i förordningen om statsbudgeten.

Förklaring:Principen för hänförande av anslaget har ändrats eftersom utgiften hänförs enligt grunderna i 5 a § i förordningen om statsbudgeten.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 II tilläggsb.
2018 budget 22 700 000
2017 bokslut 8 950 900
2016 bokslut 12 470 195

97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Principen för hänförande av anslaget har ändrats så att utgiften kan hänföras på basis av ett beslut om en detaljerad fastställelse av det belopp som ska betalas (hänförande enligt betalningsbeslut), vilket bättre beskriver utfallet av budgeten.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 II tilläggsb.
2018 budget 6 000 000
2017 bokslut 4 705 447
2016 bokslut 4 223 113