Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
            63. Återbetalda skatter

Statsbudgeten 2018

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 595 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag är en engångsutgift varav 3 500 000 euro föranleds av investeringsutgifterna för sådana flerdimensionella analysverktyg som behövs för tryggandet av skatteintäkterna inom plattformsekonomin, 1 070 000 euro av absolut nödvändiga investeringar i tjänsten Palkka.fi, 925 000 euro av investeringsutgifter inom punkt- och bilbeskattningen och 1 100 000 euro av kostnaderna för Skatteförvaltningens andel av den elektroniska ärendehanteringen inom företags- och organisationsdatasystemet (FODS).


2018 II tilläggsb. 6 595 000
2018 I tilläggsb. 2 892 000
2018 budget 368 601 000
2017 bokslut 405 820 000
2016 bokslut 444 657 000