Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       10. Militärt försvar
            95. Kursfluktuationer

Statsbudgeten 2018

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000 euro.

Förklaring:Tillägget beror på de kursdifferenser som på grund av valutakursernas utveckling uppkommer vid fakturering av utgifterna inom försvarsministeriets förvaltningsområde för de finska krishanteringsstyrkorna.


2018 II tilläggsb. 20 000
2018 budget 10 000
2017 bokslut -5 741
2016 bokslut 35 653