Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       10. Polisväsendet
            20. Särskilda utgifter
       40. Invandring

Statsbudgeten 2018

30. Räddningsväsendet och nödcentralernaPDF-versio

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 860 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av tryggandet av verksamhetsförutsättningarna för Räddningsinstitutet.


2018 II tilläggsb. 1 860 000
2018 I tilläggsb. -55 000
2018 budget 15 997 000
2017 bokslut 12 914 000
2016 bokslut 12 072 000

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 289 000 euro.

Förklaring:Nödcentralsverket har ingått ett avtal om att utrikesministeriets biträdande kundserviceuppgifter inom ramen för konsulära tjänster ska skötas av Nödcentralsverket 16.4.2018—31.7.2020. För skötseln av uppgiften överförs anslaget för 2018 från moment 24.01.01 till Nödcentralsverket.


2018 II tilläggsb. 289 000
2018 I tilläggsb. 378 000
2018 budget 49 188 000
2017 bokslut 49 795 000
2016 bokslut 52 430 000

20. Särskilda utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 700 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 1 200 000 euro av de högre kostnaderna än planerat för bekämpningen av skogsbränder och 500 000 euro av kostnaderna för deltagandet i släckningen av skogsbränderna i Sverige.


2018 II tilläggsb. 1 700 000
2018 budget 2 406 000
2017 bokslut 2 316 836
2016 bokslut 2 110 147