Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       10. Polisväsendet
            20. Särskilda utgifter
       40. Invandring

Statsbudgeten 2018

02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 289 000 euro.

Förklaring:Nödcentralsverket har ingått ett avtal om att utrikesministeriets biträdande kundserviceuppgifter inom ramen för konsulära tjänster ska skötas av Nödcentralsverket 16.4.2018—31.7.2020. För skötseln av uppgiften överförs anslaget för 2018 från moment 24.01.01 till Nödcentralsverket.


2018 II tilläggsb. 289 000
2018 I tilläggsb. 378 000
2018 budget 49 188 000
2017 bokslut 49 795 000
2016 bokslut 52 430 000