Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       50. Valutgifter

Statsbudgeten 2018

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 500 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget även får användas högst 1 800 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning.

Förklaring:Av tillägget föranleds 500 000 euro av de ökade ersättningarna enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner, 2 600 000 euro av de ökade ersättningarna för oskyldigt åtalades rättegångskostnader och 400 000 euro av de ökade arvodena till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen samt av de ökade övriga utgifterna för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning.


2018 II tilläggsb. 3 500 000
2018 budget 76 200 000
2017 bokslut 79 098 060
2016 bokslut 75 320 580