Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       50. Valutgifter

Statsbudgeten 2018

10. Domstolar och rättshjälpPDF-versio

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 8 000 euro.

Förklaring:Avdraget är en överföring från moment 25.01.01 och föranleds av överföringen av en tjänst från justitieministeriet till Tavastehus förvaltningsdomstol.


2018 II tilläggsb. 8 000
2018 I tilläggsb. 1 940 000
2018 budget 250 075 000
2017 bokslut 256 497 000
2016 bokslut 261 138 000

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 500 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget även får användas högst 1 800 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning.

Förklaring:Av tillägget föranleds 500 000 euro av de ökade ersättningarna enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner, 2 600 000 euro av de ökade ersättningarna för oskyldigt åtalades rättegångskostnader och 400 000 euro av de ökade arvodena till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen samt av de ökade övriga utgifterna för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning.


2018 II tilläggsb. 3 500 000
2018 budget 76 200 000
2017 bokslut 79 098 060
2016 bokslut 75 320 580