Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       50. Valutgifter

Statsbudgeten 2018

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 8 000 euro.

Förklaring:Avdraget är en överföring från moment 25.01.01 och föranleds av överföringen av en tjänst från justitieministeriet till Tavastehus förvaltningsdomstol.


2018 II tilläggsb. 8 000
2018 I tilläggsb. 1 940 000
2018 budget 250 075 000
2017 bokslut 256 497 000
2016 bokslut 261 138 000