Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       50. Valutgifter

Statsbudgeten 2018

29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av att anslaget visat sig vara för litet för att motsvara den nuvarande nivån på omkostnaderna inom justitieministeriets förvaltningsområde. Anslaget för 2018 under momentet är 1 124 611 euro lägre än bokslutet för 2017, och dessutom har bl.a. mervärdesskatteutgifterna för Rättsregistercentralens systemprojekt stigit.


2018 II tilläggsb. 2 000 000
2018 budget 43 902 000
2017 bokslut 45 026 611
2016 bokslut 48 730 129