Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
            74. Husbyggen

Statsbudgeten 2018

01. UtrikesförvaltningenPDF-versio

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 073 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 302 000 euro för utgifterna för kommunikations- och protokolltjänsterna under presidenterna Trumps och Putins möte (#HELSINKI2018) och 60 000 euro i överföring från moment 33.01.01 för löneutgifter och andra utgifter för en tjänst som specialsakkunnig inom social- och hälsovården vid Finlands ständiga representation vid EU under tiden 15.8.—31.12.2018 samt som avdrag 289 000 euro i överföring till moment 26.30.02 för skötseln av kundserviceuppgifter inom ramen för konsulära tjänster vid Nödcentralsverket fr.o.m. 1.8.2018.


2018 II tilläggsb. 1 073 000
2018 I tilläggsb. 2 001 000
2018 budget 219 488 000
2017 bokslut 220 760 000
2016 bokslut 224 930 000

74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 950 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 250 000 euro av renoveringen av bostaden för ministerrådet vid Finlands ambassad i London, 300 000 euro av nya kanslilokaler för Finlands ambassad i Beirut, 200 000 euro av ombyggnaden av Finlands ambassadfastighet i Moskva och 200 000 euro av tillfälliga kanslilokaler för ambassaden i Peking.


2018 II tilläggsb. 950 000
2018 I tilläggsb. 5 100 000
2018 budget 7 470 000
2017 bokslut 7 860 000
2016 bokslut 9 900 000