Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       10. Ägarstyrningen
       90. Övriga utgifter
            26. Finland 100

Statsbudgeten 2018

26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget under momentet även får användas till utgifter som föranleds av firandet av jubileumsåret för Finlands självständighet och av fortsatt arbete i anslutning till jubileumsåret samt till en undersökning av resultaten och effekterna av jubileumsåret.

Förklaring:Kompletteringen av motiveringen föranleds av behovet att fortsätta genomförandet av hundraårsfirandet av Finlands självständighet och utvärdera effekterna av jubileumsåret. Finlands 100-årsfestligheter och det fortsatta arbetet kan genomföras inom ramen för det anslag som beviljats för 2018.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 II tilläggsb.
2018 budget 800 000
2017 bokslut 10 100 000
2016 bokslut 5 500 000