Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       10. Ägarstyrningen
            88. Aktieförvärv
       90. Övriga utgifter

Statsbudgeten 2018

10. ÄgarstyrningenPDF-versio

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att staten får avstå från sitt innehav i Meritaito Ab och Baltic Connector Oy.

Förklaring:Genom att man avstår från innehavet i Meritaito Ab stärks förutsättningarna för bolagets affärsverksamhet. Aktierna i Baltic Connector Oy överlåts till Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy som är dotterbolag till Gasum Oy som i sin tur direkt och indirekt helt ägs av staten. I och med dessa lösningar avstår staten från sitt direkta innehav i bolagen. Ändringen av innehavsgränserna i Meritaito Ab och Baltic Connector Oy förutsätter riksdagens samtycke enligt 3 § i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007).

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 II tilläggsb.
2018 budget 5 700 000
2017 bokslut 13 900 000
2016 bokslut 5 700 000