Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       10. Ägarstyrningen
       90. Övriga utgifter

Statsbudgeten 2018

23. Digitalt främjande av försöksverksamhet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den andra tilläggsbudgeten för 2016 återtas 920 000 euro.

Förklaring:Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 II tilläggsb.
2017 bokslut 100 000
2016 bokslut 2 000 000