Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
       23. Statsrådets kansli
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2018

02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningenPDF-versio

Under momentet dras det av 30 000 000 euro.

Därtill ändras motiveringen till momentet så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Avdraget föranleds av inverkan av Skatteförvaltningens besvär över internprissättning och de beslut som fattats med anledning av dessa i en rättsinstans.


2018 II tilläggsb. -30 000 000
2018 budget 75 000 000
2017 bokslut 74 264 476
2016 bokslut 104 649 354