Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
       23. Statsrådets kansli
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2018

99. Statsrådets kanslis övriga inkomsterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 100 000 euro.

Förklaring:I inkomsterna under momentet beaktas de statsrådets kanslis och justitiekanslersämbetets inkomster för vilka det inte finns något särskilt inkomstmoment eller som inte beaktas såsom inkomster som ska nettobudgeteras eller som inte kan gottskrivas under utgiftsmomentet. Dessutom intäktsförs under momentet ersättningar för Finlands EU-ordförandeskap, för vilket motsvarande utgifter har budgeterats under moment 23.01.24.

Statsrådets kanslis utdelningsinkomster, återbetalningar av kapital och inkomster av aktieförsäljning budgeteras under moment 13.03.01.


2018 II tilläggsb. 100 000