Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
       08. Punktskatter
       10. Övriga skatter
            05. Överlåtelseskatt
            06. Lotteriskatt
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2018

06. LotteriskattPDF-versio

Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan beräknas inget tillägg inflyta under momentet.


2018 II tilläggsb.
2018 budget 235 000 000
2017 bokslut 227 056 868
2016 bokslut 228 985 933