Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
            01. Mervärdesskatt
            03. Apoteksskatt
       08. Punktskatter
       10. Övriga skatter
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2018

03. ApoteksskattPDF-versio

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 5 300 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Tillägget föranleds av prognosen över influten apoteksskatt, som baserar sig på apotekens omsättning, har preciserats.


2018 II tilläggsb. 5 300 000
2018 budget 171 700 000
2017 bokslut 180 920 773
2016 bokslut 172 529 561