Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
            01. Mervärdesskatt
            03. Apoteksskatt
       08. Punktskatter
       10. Övriga skatter
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2018

02. Skatt på vissa försäkringspremierPDF-versio

Under momentet dras det av 41 000 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Avdraget föranleds av att den influtna skatten på försäkringspremier under början av året varit mindre än förväntat.


2018 II tilläggsb. -41 000 000
2018 budget 813 000 000
2017 bokslut 767 635 691
2016 bokslut 785 056 956