Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
            01. Mervärdesskatt
            03. Apoteksskatt
       08. Punktskatter
       10. Övriga skatter
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2018

01. MervärdesskattPDF-versio

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 104 000 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Tillägget föranleds av att det ekonomiska läget och inflödet av mervärdesskatt varit något positivare än beräknat.


2018 II tilläggsb. 104 000 000
2018 I tilläggsb. 109 000 000
2018 budget 17 911 000 000
2017 bokslut 17 547 147 195
2016 bokslut 17 106 964 879