Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

  euro
INKOMSTPOSTER
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 172 294 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 109 000 000
01. Mervärdesskatt, tillägg 109 000 000
10. Övriga skatter 65 000 000
03. Bilskatt, tillägg 65 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur -1 706 000
05. Vissa avgifter för trafiken, avdrag -1 706 000
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 96 143 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 671 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg 671 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde -2 370 000
98. Inkomster från EU, avdrag -2 370 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 000 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg 2 000 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 0
25. Inkomster av metallmynt 0
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 1 600 000
88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedel, tillägg 1 600 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 4 242 000
10. Trafikverkets inkomster, tillägg 4 242 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 90 000 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, tillägg 90 000 000
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 21 000 000
01. Ränteinkomster 7 000 000
05. Räntor på övriga lån, tillägg 7 000 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst 14 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst, tillägg 14 000 000
15. LÅN 91 395 000
01. Lån som återbetalas till staten 1 436 000 000
04. Amorteringar på övriga lån, tillägg 1 436 000 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering -1 344 605 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag -1 344 605 000
Inkomstposternas totalbelopp 380 832 000