Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
            74. Husbyggen
       10. Krishantering

Statsbudgeten 2018

74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 100 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 1 190 000 euro av kanslibyte för Finlands generalkonsulat i New York och ständiga representation i FN, 2 200 000 euro av en fortsatt grundlig reparation av ambassadfastigheten vid Finlands ambassad i Tokyo, 750 000 euro av kanslibyte för Finlands ambassad i Teheran, 300 000 euro av renoveringen av tjänstebostaden för Finlands ständiga representation i Genève, 500 000 euro av reparation av taket till kansliet vid Finlands ambassad i Köpenhamn och 160 000 euro av reparation av taket och byte av uppvärmningsmetod vid Finlands ambassad i Oslo.


2018 I tilläggsb. 5 100 000
2018 budget 7 470 000
2017 bokslut 7 860 000
2016 bokslut 9 900 000