Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       30. Sjukförsäkring

Statsbudgeten 2018

06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 613 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 113 000 euro av lönejusteringar och 1 500 000 euro av täckandet av de ökade kostnaderna för utomstående hälso- och sjukvårdstjänster, läkemedel och förbrukningsartiklar, varav 1 000 000 euro är en överföring från moment 33.70.20.


2018 I tilläggsb. 1 613 000
2018 budget 16 878 000
2017 bokslut 16 605 000
2016 bokslut 16 522 000