Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

50. Regionutveckling och strukturfondspolitikPDF-versio

40. Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 208 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till upprustning av Kimola kanal.

Förklaring:Av tillägget föranleds 4 200 000 euro av att kostnaderna för projektet för upprustning av Kimola kanal blivit större än beräknat och 1 008 000 euro av mervärdesskatteutgifter i samband med projektet.


2018 I tilläggsb. 5 208 000
2018 budget 10 000 000
2017 bokslut 16 987 000
2016 bokslut 15 000 000

42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av en precisering av de beräknade utbetalningarna enligt stödbesluten.


2018 I tilläggsb. 4 000 000
2018 budget 12 171 000
2017 bokslut 21 876 457
2016 bokslut 25 149 761