Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik

Statsbudgeten 2018

80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 39 300 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till betalning av kostnader som föranleds av arrangemang som gäller förtida återbetalning av lån som beviljats för refinansieringsverksamhet.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av kostnader för förtida återbetalning av lån. Finlands Exportkredit Ab betalar i förtid tillbaka statliga refinansieringslån till ett belopp av ca 1,655 miljarder euro. Återbetalningen ökar inkomsterna under moment 13.01.05 med ca 7 miljoner euro och under moment 15.01.04 med ca 1,4 miljarder euro, varav 1,37 miljarder euro består av förtida amorteringar på lån och ca 64 miljoner euro består av kursvinster.


2018 I tilläggsb. 39 300 000
2018 budget 96 986 000
2017 bokslut 92 882 703
2016 bokslut 97 976 810