Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik

Statsbudgeten 2018

47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för bolagets förluster (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet dras det av 26 153 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till räntestöd som beviljas för finansiering av Finnvera Abp:s och dess föregångare Kera Abp:s verksamhet i enlighet med statsrådets förbindelser som ingåtts med stöd av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998) och den tidigare lagen om det publika aktiebolaget Kera Abp (65/1971).

Förklaring:Statsrådet har med stöd av 8 § 1 mom. 3 punkten i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998) ingått en förbindelse om att staten ersätter Finnvera Abp för de kredit- och borgensförluster som eventuellt uppkommer på grund av krediter och borgensförbindelser som beviljats i den verksamhet som avses i 3 och 4 § i den lagen. Staten ersätter Finnvera Abp 50 procent av det totala beloppet av kredit- och borgensförlusterna.

Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 26 622 000 euro som föranleds av att de förlustersättningar som hänför sig till Finnvera och som betalas av staten varit mindre än beräknat, och som tillägg 469 000 euro i återbetalning av utbetalda räntestöd till momentet.

Momentets rubrik har ändrats.


2018 I tilläggsb. -26 153 000
2018 budget 56 159 000
2017 bokslut 27 993 447
2016 bokslut 36 044 150