Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik

Statsbudgeten 2018

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 30 500 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att det 2018 får fattas nya finansieringsbeslut till ett belopp av högst 271 015 000 euro.

Förklaring:Av anslagsökningen föranleds 30 000 000 euro av en precisering av de beräknade utbetalningarna enligt finansieringsbesluten. Ökningen av anslaget och fullmakten med 500 000 euro föranleds av att den nationella medfinansieringen för programverksamheten inom EEN överförs från moment 32.20.06.


2018 I tilläggsb. 30 500 000
2018 budget 250 900 000
2017 bokslut 335 441 666
2016 bokslut 335 351 786