Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik

Statsbudgeten 2018

06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas että tillägg på 679 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 170 000 euro i överföring från moment 32.01.02 för uppgradering av webbplatsen Work in Finland, 760 000 euro i överföring från moment 28.70.20 för utvecklande av produktionsfrämjande AI-tillämpningar och 249 000 euro för lönejusteringar samt som avdrag 500 000 euro i överföring av den nationella medfinansieringen av programverksamheten inom EEN till moment 32.20.40.


2018 I tilläggsb. 679 000
2018 budget 84 021 000
2017 bokslut 42 153 000
2016 bokslut 38 152 000